ماآمده ایم سربه سر عشق تو بازیم

با خوب و بد و ناز و نیاز تو بـسازیم

خاکیم و فتاده ز غم آتش هجران

افتاده به دام تو و در سوز و گدازیم

تو خفته زیبایی و بر تخت امیری

ما بنده بیچاره و در حال نیازیم

شعرو غزلم بین که دگر چاره ما نیست

دیگر به ره کوی تو ما قافیه بازیم

ما می شکنیم خانه ویرانه دل را

با یاد تو این بار دگر کاخ بسازیم

آدم شده بر سجده این عشق زمینی

بر سید و ناهید بنازید و بنازیم

منبع اصلی مطلب : یار
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : ناز و نیاز