دیدنیست

با شورِ شعر خواندن افسانه دیدنیست

با ماندنم کنار تو هر خانه دیدنیست

من همچوشمع کنار تو پروانه می شوم

باشمع عشق ، خلوت پروانه دیدنیست

من در هوای تو ، زنده و دیوانه می شوم

دارم یقین که مستی دیوانه دیدنیست

زلفت بدون شانه هم از دل برون نرفت

تصویر صوت زلفت و شانه دیدنیست

افتد اگر به سجده بر این خاک سیدت

در روز عشق سجده شکرانه دیدنیست

منبع اصلی مطلب : یار
برچسب ها : دیدنیست
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : روز عشق