جهان ,دیگری دارد ,دارد جهان

در این جهان که جهان های دیگری دارد

جهان من از تو خبر های دیگری دارد


من عاشقم ولی دعاهای تو مرا کردند

فرشته ای که بالهای دیگری دارد


هزار مرتبه سوختم و یکی ندانستم

که عاشقی ، خون جگرهای دیگری دارد


تویی که خفته در این راه ، راه طولانی

بگوش ،که جاده کوه وکمرهای دیگری دارد


دری اگر گشوده نشد غم مخور تو ای بانو

جهان دریست که در های دیگری دارد


وعشق،همان جاده هایی که آسان رفت

ره از میان دره خطر های دیگری دارد


همیشه هم دل سید اجابتی نشنید

دل شکسته هنرهای دیگری دارد


منبع اصلی مطلب : یار
برچسب ها : جهان ,دیگری دارد ,دارد جهان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : جهان های دیگر